Interviews

Sommergæst: Rasmus fra Gode Penge

Sommerens sidste gæst er i den nørdede ende ligesom Simon, men i en helt anden retning. I dag skal det handle om økonomi. I løbet af det sidste års tid er det nemlig gået op for mig, at måden, vi indretter vores økonomi på, er afgørende for hvordan vi kan indrette vores liv. Frem for alt har jeg fået øjnene op for, at det kapitalistiske system ikke er hverken en nødvendighed eller en naturlighed, men tvært i mod noget, man kan opstille alternativer til og være imod på en saglig og fornuftig måde. Ikke mere herfra – tag godt imod Rasmus fra initiativet Gode Penge!

Hej Rasmus. Er økonomi objektiv?

Det kommer an på ens forståelse af ‘økonomi’. En økonomi er som udgangspunkt defineret som et socialt system bestående af mere end en person. Så lige så snart der er mere end én person på planeten jorden, og disse personer på den ene eller anden måde interagerer med hinanden, så har vi objektivt set en fungerende økonomi. I studiet af de menneskelige handlinger indenfor dette system – den økonomiske videnskab – er det derimod fuldstændig umuligt at være objektiv. En hvilken som helst analyse vil være dybt afhængig af den benyttede metode og øjnene, der ser.

I mainstream økonomi benytter man typisk begrebet alt andet lige i analyser af økonomien. Dermed pointerer man, at man begrænser sig til at se på simple sammenhænge mellem et lille antal parameter (fx BNP, arbejdsløsheden, inflationen I forbrugerpriserne). Det snævre valg af parametre og den entusiasme og detaljegrad, man kaster sig over disse med, virker dog efterhånden mere komisk end videnskabelig. Og forbindelsen til helt almindelige menneskers liv og hverdag bliver mere og mere fjern. Alt andet lige-antagelsen holder aldrig – tværtimod ses det oftere og oftere, at netop de ting, man undlader at inddrage i sine analyser, er de faktorer, som ændrer sig allermest og er mest sensitive for ændringer i tid og rum.

Når dette er sagt, sker der dog rigtig mange spændende ting indenfor det økonomiske fagområde i disse år. Der er masser af initiativer startet af nysgerrige mennesker med trang til at styrke og rede den økonomiske disciplin som et selvstændigt fagområde. Fremkomsten af Rethinking Economics, ISIPE (International Student Initiative for Pluralism in Economics) og det internationale Institute of New Economic Thinking (INET), er her især at bemærke.

Hvad er det største problem med den økonomi, vi har i dag?

I mine øjne er det største problem i dag, at vores økonomi er baseret på gæld. Uden gæld ville der ikke være penge i omløb, og vi ville ikke kunne betale skatter og handle med hinanden i de officielle valutaer. Den eneste måde, vi kan få penge til at betale skatter og indgå handler med hinanden, er ved at låne os adgang til dem via bankerne, og dermed pådrage os gæld.

Pengeudstedelsesprivilegiet – at kunne udstede penge som rentebærende gæld – er blevet tildelt en utrolig lille finanselite, som intet produktivt bidrager med til vores økonomi. De er derimod med dette særlige privilegie blevet tildelt en ubeskrivelig stor magt, som ingen indtil videre har haft mod til at tage fra dem. Denne magt er selvfølgelig især styret af de ’systemiske banker’, mens de mindre banker må følge trop, hvis ikke de vil gå ned.

Vil du kort forklare, hvad Gode Penge er?

Gode Penge er et initiativ, som arbejder for at modernisere vores pengesystem til et system, hvor penge skabes fri af gæld, og hvor alle har adgang til de samme rettigheder i forhold til hvor man kan placere sine penge. I dag er det kun banker der har adgang til at have en konto i Nationalbanken, og dermed kan placere deres penge så risikofrit som muligt. Vi arbejder for, at alle skal have adgang til at have en konto i Nationalbanken, og ikke skal tvinges til at låne sine penge til bankerne – hvilket vores indestående i bankerne i juridisk forstand er, et lån. Gode Penge arbejder altså på om ikke andet at gøre pengene bedre, og genvinde nogle af de oprindelige funktioner, vores pengesystem havde en gang. Penge skal være et middel til at underbygge handler med varer og tjenester. I dag er penge primært et værktøj til at snyde og bedrage almindelige mennesker, ødelægge produktiv adfærd og centrere samfundets ressourcer på en ekstrem lille finanskapitalistisk elite.

Hvad kan man gøre i sin hverdag for at sikre en bæredygtig økonomi?

Jeg tror, vi kan gøre rigtig meget i vores hverdag, men vi skal være varsomme med ideen om, at hvis vi blot ændrer få ting i vores hverdag, bliver verden et mere bæredygtigt sted at være. Hvis vi virkelig vil sikre en bæredygtig udvikling, bliver vi nødt til stå sammen og kæmpe for retten til overhovedet at leve et bæredygtigt liv.

Det kommer også an på, hvad man mener med bæredygtighed. Personligt har jeg en ambition om at dyrke mine egne grøntsager i en selvforsynende have, men det der især interesserer mig, er social bæredygtighed. Hvad, og hvor meget af det, kan vi mennesker holde til? Jeg tror, at vores grænser er ved at være nået på mange områder.

Jeg møder dagligt økohippier, anarkister, libertarianere, studerende og andre gode mennesker, som kæmper deres egne kampe for på en eller anden måde at gøre op med nogle af de begrænsninger, som vi er underlagt. Dybest set forstår jeg godt deres bevæggrunde for at gå op imod de etablerede systemer – om ikke andet for at bevare deres sunde fornuft og forstand – men jeg ser ofte problemer i måden, det bliver gjort på. For det første foretages mange af hverdagens kampe oftest efter en snæver ide om individets selvrealisering. Og for det andet ender folk, der udelukkende forsøger at leve deres hverdagsliv efter en alternativ model, ofte med at fremhæve majoriteternes forskellighed fremfor mangfoldighed.

Jeg mener fundamentalt set, at vi alle har en fælles kamp, som vi burde stå sammen om at kæmpe før alle andre kampe: Kampen for et pengesystem som underbygger frihed, demokrati og retten til et sted at bo, uden at skulle forgælde sig resten af livet.

Jeg er overbevist om, at hvis vi havde et bedre pengesystem, ville langt de fleste mennesker være fornuftige nok til at agere mere miljømæssigt bæredygtigt. Så længe vi ikke tager kampen op, vil den økologiske selvforsyner blive ved med at skulle underkaste sig stadig mere komplicerede økonomiske forhold.

Kan du anbefale et sted på nettet til inspiration på en regnfuld sommerdag?

Noget økonomi som fagområde mangler, er kreativitet og fokus på at opstille visionære scenarier for, hvordan samfundet kunne se ud, hvis vi ændrede de gældende mekanismer og institutioner. Derfor vil jeg anbefale følgende lille snak, fra en af min personlige favoritfilosofer, Alan Watts: What if Money was no object?

I den faglige ende vil jeg anbefale den britiske tænketank New Economic Foundations, som om nogen formår at lave interessante analyser og komme med alternative og relevante forslag til, hvordan vi kan indrette vores samfund mere overordnet.

• Husk at du også kan følge med på instagram @emmaslebsager og på bloglovin'

1 kommentar

  • Besvar
    » Tre små til weekenden emma slebsager
    10. juli 2015 at 07:22

    […] er hvornår, ikke om‘ – god pointe! Tankerne står Rasmus Hougaard, som er økonom og gæstede bloggen sidste sommer, for. Han beskriver, at det økonomiske argument har det med at udslette enhver form for vision i […]

  • Skriv et svar til » Tre små til weekenden emma slebsager Cancel Reply